Tečaj fotografije | Foto edukacija | Foto tečaj
Tečaj fotografije | Foto edukacija | Foto tečaj

Radionice i programi

 

Radionice su podijeljene na tri razine, a to su: osnovna, napredna i specijalizirana radionica. Kako bi se osigurala najkvalitetnija obuka, sve radionice se održavaju individualno ili u grupama s do najviše četiri polaznika. Polaznici svih radionica moraju posjedovati vlastitu fotografsku opremu. Po odabiru željenog tečaja fotografije i ispunjavanju prijave, potrebno je izvršiti uplatu nakog čega će svakom polazniku biti izdan račun.

Osnovna radionica početni je tečaj fotografije, koncipiran na podukama o fotografskoj opremi, upoznavanju osnovnih fotografskih pojmova i potpunom svladavanju ručnih postavki fotoaparata. Radionica također uključuje poduke iz kompozicije i estetike, rada sa dostupnim svjetlom i bljeskalicom. Praktični dio temelji se na aktivnom sudjelovanju polaznika uz stručno mentoriranje voditelja radionce te analizu svake snimljene fotografije. Program osnovne radionice traje 6 sati, a odvija se u 3 dana (2 sata po danu).

Cijena osnovne radionice je 700,00 kuna.

Napredna radionica namijenjena je svima koji posjeduju određeno predznanje, no imaju želju dalje razvijati i usavršiti svoje fotografske vještine. Kroz napredni tečaj fotografije, polaznici se upoznaju sa složenijim tehnikama kompozicije, temom i motivom fotografije, odnosom i dubinom polja, harmonijom i geometrijom u fotografiji, perspektivom, proporcijama, ritmom i formiranjem savršenog kadra. Svaka snimljena fotografija se pažljivo analizira i tumači, pri čemu se polaznicima ukazuje na dobre, ali i loše dijelove snimljenog materijala. Program napredne radionice traje 10 sati, a odvija se u 5 dana (2 sata po danu).

Cijena napredne radionice je 1.200,00 kuna.

Specijalizirana radionica održava se sukladno željama polaznika da unaprijede određenu granu fotografije. Imate li već stečeno fotografsko iskustvo i posjedujete neku količinu znanja, no posebno Vas zanima određena grana fotografije prema kojoj se želite usmjeriti i dalje razvijati kao fotograf, specijalizirana radionica je namijenjena upravo Vama. Ovaj tip tečaja dijeli se na: pejzažnu fotografiju, portretnu fotografiju, makro fotografiju, uličnu fotografiju, fotografiranje proizvoda (reklamna fotografija), fotografiranje kućnih ljubimaca i fotografiranje hrane. Program specijalizirane radionice traje 10 sati, a odvija se u 5 dana (2 sata po danu).

Cijena specijalizirane radionice je 1.200,00 kuna.