Tečaj fotografije | Foto edukacija | Foto tečaj
Tečaj fotografije | Foto edukacija | Foto tečaj

Individualne, grupne i specijalizirane radionice fotografije namijenjene početnicima, kao i onima s određenim predznanjem i fotografskim iskustvom. Radionice se temelje na stručnim podukama iz teorije fotografije, razvijanju kreativnog pristupa i praktičnoj primjeni stečenog znanja.

Tečaj fotografije ima jednu i jedinu svrhu, a ta je da se kroz mentoriranu strategiju i stručnu fotografsku edukaciju, svakog polaznika tečaja osposobi za rad s fotoaparatom, kao i stvaranje fotografija na visokoj tehničkoj, estetskoj i likovnoj razini.

Poduke su intenzivne, a vrše se isključivo na otvorenom, na području grada Zagreba, no sukladno mogućnostima i potrebama polaznika, radionice se mogu održati i na lokacijama diljem Hrvatske.

Ovim aktivnim načinom podučavanja i individualnom pristupu, svaki polaznik radionice steći će vrijedno i nezamjenjivo znanje o fotografiji, unaprijediti svoje stvaralaštvo pa čak i pretvoriti fotografiju iz hobija u posao. Tečajeve fotografije, odnosno radionice koje su podijeljene na tri razine, vodi educirani i profesionalni fotograf Aleksandar Vrtarić, a više o programu samih radionica možete saznati ovdje.