Tečaj fotografije | Foto edukacija | Foto tečaj
previous arrow
next arrow
Slider

Individualne, grupne i specijalizirane radionice fotografije namijenjene početnicima, kao i onima s određenim predznanjem i fotografskim iskustvom. Radionice se temelje na stručnim podukama iz teorije fotografije, razvijanju kreativnog pristupa i praktičnoj primjeni stečenog znanja.

Poduke se vrše isključivo na otvorenom, na području grada Zagreba, no sukladno mogućnostima i potrebama polaznika, radionice se mogu održati i na drugim lokacijama.

Ovim aktivnim načinom podučavanja i individualnom pristupu, svaki polaznik radionice steći će vrijedno i nezamjenjivo znanje o fotografiji te unaprijediti svoje fotografsko stvaralaštvo. Radionice koje su podijeljene na tri razine vodi educirani profesionalni fotograf Aleksandar Vrtarić, a više o programu samih radionica možete saznati ovdje.